1960-tal

STRUKTURALISME I - På 1960-tallet kom mange nye bygnings- materialer. Fasader i mexitegl, metallplater eller betong ble populære. Konstruksjonen skulle være rasjonell med pre- fabrikkerte deler som passet godt med tidens estetikk. Detaljene på fasadene var ofte i grove dimensjoner med enkle former.

Fundament » Konstruksjon » Fasade » Tak » Ytterdør » Vindu »Les mer...