en varsom måte

Et fint hus er både vakkert og fungerer godt. Estetikk og funksjon går hånd i hånd. Hva som er pent, varierer over tid, og vi mennesker har selvfølgelig forskjellig smak. Den beste måten å få en god funksjon er å veie inn den erfaringen du eller andre har.

Selvfølgelig kan man prøve ut nye materialer og metoder, men ta også dine tidligere erfaringer med i vurderingen. Vær klar over hva du gjør, slik at du kan dra nytte av erfaringen i framtiden.

Dele

erfaring

Spiller det noen rolle om jeg drar nytte av mine og andres erfaringer? Alle nye jobber er vel unike?