noen ord om eternitt

Eternitt er en oppfinnelse fra slutten av 1800-tallet. Den består av sement som er for- sterket med asbestfibre. Eternittplater på fasader og tak ble populære i forbindelse med funksjonalismen på 1930-tallet. I begynnelsen av 1970-tallet, fant man ut at asbest kan forårsake lungekreft og tumorsykdommer. Etterspørselen falt sterkt, og i dag er eternitt forbudt. Asbestsementplater forblir best der de er. Går de i stykker må de behandles som miljøfarlig avfall. Dagens fibersementplater er uten asbest og erstatter eternitt.

Dele

eternitt