en varsom måte

Det er lettere å være varsom jo mer kunnskap du har bygget opp om hus, materialer og metoder. Spør fagfolk, eller gå på kurs for å lære fra folk som allerede kan!

Hus bør ikke unødvendig slippe ut varme. Men det er ikke bra å isolere loftsgulvet uten å ordne god ventilasjon på loftet. Da kan det bli store problemer med fukt og mugg. Pass varsomt på huset, og bruk den kunnskapen som finnes!

Dele

kunnskap

- Spiller det noen rolle hva jeg kan eller ikke kan? Om nødvendig, kan jeg alltid finne opp hjulet på nytt.