trender

Trender kommer og går. Så lenge mennesker har eksistert har trender kommet og vært aktuelle og senere blitt håpløst utdatert. Tidligere i historien varte hver trend mye lenger enn i dag. Det gikk saktere for trender å spre seg. Ofte startet en trend i enkelte andre land og spredte seg til de nordiske landene. Trenden ble gjerne fornorsket av våre kunstnere som lager musikk, klær, kunst, poesi og arkitektur skredder- sydd for våre tradisjoner, vårt klima og tilgjengelige råmaterialer.