varsomt.

Det er Interreg-prosjektet Husnyckeln som har opprettet denne nettsiden. Projektet har som mål å bevare og utvikle historiske kulturmiljøer i Nordens Grønne Belte gjennom formidling av kunnskap og informasjon om bygningskultur og bygningsvern. www.husnyckeln.org


prosjekt

Som en del av Husnyckelns prosjektarbeid har varsomt.org blitt utviklet som et interaktivt nettbasert kurs. Nettstedet er tilgjengelig for alle som er interessert i bygningskultur og bygningsvern. Først og fremst er kurset varsomt.org rettet mot byggfagelever ved videregående skoler. Kurset er utviklet for å øke elevenes ferdigheter i arbeidet med bygningsarven, som her er representert gjennom bolighus bygget mellom 1890 og 1999. Mange av disse husene har typiske kjennetegn, kvaliteter og arkitektoniske karaktertrekk som lett kan gå tapt i forbindelse med moderniseringen.

  

Websiden skal gi unge håndverkere en bevissthet om at bygninger har ulik karakter. Vårt håp er at websiden gir på en lett forståelig måte en innføring i varsomhetsbegrepet og gir eksempler på en varsom tilnærming. Det er mange måter hvordan et hus kan ombygges på. Vi ønsker å fremme veloverveide valg.

 

 

varsomhet og planloven

Varsamhetens prinsipp: I underhållet av vår byggda miljö riskerar vi att göras oss av med värdefulla hus redan innan vi insett att de är kulturhistoriskt värdefulla och att vi vill ha dem kvar. Därför behöver vi göra medvetna val när hus ska underhållas så att värdena inte tas bort. (Svenska Riksantikvarieämbetet i boken Förändra varsamt). 

 

Bakgrunnen for denne websiden er at det finnes ulike holdninger og tilnærminger til varsomhetsprinsippet i forhold til eksisterende bebyggelse. Både i Norge og i Sverige arbeider kommuner med arealplanlegging. Arbeidet styres av lover som krever at det tas vare på bygningsarven.

  

I Norge er det Plan- og bygningsloven som beskriver ansvaret for at kulturhistoriske verdier bevares ved ombygging. Det er kapittel 31 og 29 som stiller krav til endring av eksisterende bebyggelse. § 31-1 "Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk". Ved endring av eksisterende byggverk, oppussing og rehabilitering skal kommunen se til at historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter seg til et byggverks ytre, så vidt mulig blir bevart. § 29-2 gjelder tilsvarende.

 

Kap. 29 "gjelder tilsvarende", § 29-2. "Visuelle kvaliteter: Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering."

 

I Sverige styres den fysiske planleggingen gjennom Plan- og bygglagen. Den såkalte varsomhetsdelen finnes i Plan- og bygglagen, kap. 8 § 17. Denne paragrafen sier: "Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden." Dette gjelder alle bygninger, uansett hvilken type bygning det er eller hvor bygningen står.

  

 

vi laget dette nettstedet 

 

konsept og gjennomføring

musikk under fanen Trender

Stiftelsen Jamtli, Östersund

1890-tallet: Haugtussa - Ved Gjaetle-Bekken 

Björn Olofsson

1900-tallet: Sne

Sara Höglund

1910-tallet: Husker du dengang

Henrik Ylikoski

1920-tallet: Abc-visen

Magnus Stafverfeldt

1930-tallet: En liten gyllen ring

Ellen Holtermann Wiig

1940-talletMusevisa

 

1950-talletHva var vel livet uten deg

Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim

1960-talletVoi Voi

Hauke Haupts

1970-talletJeg vet en vind

Knut Haaland Grøttland

1980-talletTake on Me

Kristin B Svendsen

1990-talletEnglefjes

Ingebjørg Åslaug Sivertsen 

 


fotografier

Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Steinkjer

Jamtli bildbyrå, Östersund

Inger Marie Kimo

Arkitekturmuseet, Stockholm

 

Hedmarksmuseet, Hamar

webdesign og programmering

Fotograf Camilla Cherry, Stockholm

Aloq Webbyrå, Östersund

Kalmar läns museum, Kalmar

 

Kulturen, Lund

film

Maihaugen, Lillehammar

Produksjon: Sempremedia, Östersund

Nasjonalt Senter for Gjenreisingsarkitektur, Steinkjer

Regissør: Håkan Borgsten

Norsk Folkemuseum, Oslo

Antikvar: Lena Bengtsson

(1900-talet: foto fra spisestuen i 1905-leiligheten i

Byggesaksbehandler: Henric Tungström

OBOS-gården, Wesselsgate 15, på Norsk Folkemuseum.)

Byggevareforhandler: Bert-Ola Henriksson

Oslo Museum, Oslo

Huseier: Gunilla Nilsson Edler

Telemuseet, Oslo

 

Tekniska museet, Stockholm

visualisering under fanen Du velger

Upplandsmuseet, Uppsala

Tema arkitekter, Sundsvall

Volvo Historiska Arkiv, Göteborg

 

 

illustrasjon

 

Anders Suneson tecknade bilder, Östersund

 

 

I prosjektet Husnyckeln deltar utover stiftelsen Sør-Trøndelag fylkeskommune og Jamtli, også Länsstyrelsen i Jämtlands län, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Länsstyrelsen Västernorrland og Trøndelag Folkemuseum Sverresborg.