en varsom måte

Vær klar over hva du har før du river og kaster. Noen materialer er lette å vedlikeholde. Ved andre materialer er det bedre å erstatte ødelagte deler. Noen materialer kan ikke vedlike- holdes, men må erstattes av nye. Tenk til og med på frem- tidig vedlikehold ved valg av nye materialer.

Fasader av trepanel fra 1950-tallet eller eldre er ofte av god kvalitet på grunn av tettvokst trevirke. Om fasaden byttes ut med nytt panel, kommer den ikke å få samme levetid. Vær varsom med byggematerialene!

Dele

materiale

- Spiller det noen rolle om jeg er opptatt av husets gamle bygningsdeler? Man kan jo alltid kjøpe nye.