1950-talet

GJENREISNINGEN - 1950-tallets byggevirksomhet var preget av gjenreisningen. Store mengder bolighus, offentlige bygninger og hele byer måtte gjenoppbygges. Bygninger planlegges organisk, romdisposisjonen bestemmer formen. Det praktiske og moderne står i fokus. Maskinlaget tømmer og materialsparende konstruk- sjoner preger arkitekturen. Fargene er sterke. Typehus kjennetegner perioden.

Fundament » Konstruksjon » Fasade » Tak » Ytterdør » Vindu »Les mer...