1940-talet

HUSBANK - Krigen i Norge endret holdningen til modernismen. Formene ble mer tradisjonelle og mykere. Fargene ble mer dempet og mindre kontrastrik. Knappe ressurser fører til en statlig styrt byggevirksomhet med detaljerte byggeforskrifter.

Fundament » Konstruksjon » Fasade » Tak » Ytterdør » Vindu »Les mer...