1910-talet

DET NYE NORGE - Etter 1905 skulle det skapes en «nasjonal» byggestil. På 1910- tallet hentet man inspirasjon fra eldre tradisjoner. Forbildene kom fra tradisjonelle byggeteknikker som lafting og skjelterverk. De mest populære fasadene ble laget av mørk brun murstein, synlig tømmer eller spon. Vinduer skulle være småsprossete selv om det forekom store glassruter.

Fundament » Konstruksjon » Fasade » Tak » Ytterdør » Vindu »Les mer...