QUIZ - byggematerial

Spørsmål 1 av 10

Hvilken type taktekking er dette?