QUIZ - blandede spørsmål

Spørsmål 1 av 5

Hva kalles taket med et enkelt takfall vendt til en side?