QUIZ - blandede spørsmål

Spørsmål 1 av 5

Når ble det vanlig med en enkel dør som inngangsdør?