denne nettsiden

Dette er et nettsted om hus og varsomhet. Det handler om at hus fra ulike perioder ser forskjellige ut. For å kunne være varsom, må man vite hva som er spesielt med et hus som skal endres. Bygningens farge, form og materiale utgjør en helhet. Å endre en del betyr alltid en forandring av helheten.

Bruk litt tid her, så kan du ta mer begrunnede valg neste gang du pusser opp et hus.

Lær deg å velge hva som passer!

Klassiker Tänk varsamt Du väljer Om Varsamt Trender Quiz Klassiker Du väljer Om Varsamt Tänk varsamt Trender Quiz